Wonen, leren en werken in Leiden

Op je plek in de zorg

In Leiden is in 2023 een bijzonder traject gestart dat statushouders en studenten begeleidt richting een baan in de zorg: ‘Op je plek in de zorg’. In de hiervoor gekozen route gaan wonen, leren en werken hand in hand. De geselecteerde statushouders krijgen een vooropleiding en een mbo-zorgopleiding die zich voor een belangrijk deel in de praktijk afspeelt. Bovendien krijgen zij een eigen woning en na succesvolle afronding van de opleiding een vaste baan. Geselecteerde studenten beginnen direct aan de mbo-zorgopleiding en krijgen na het behalen van hun diploma ook een baan. Verwacht wordt dat de eerste deelnemers hun diploma in de zomer van 2025 op zak hebben. Zij kunnen daarna direct aan de slag in een baan bij één van de AVANT-zorgorganisaties.

Deelnemende statushouders vinden zo niet alleen een plek in de zorg, maar ook hun plek in Leiden en dus in de Nederlandse samenleving. Anders gezegd: ze krijgen de kans om de Nederlandse taal en een vak te leren. Bovendien doen zij nieuwe sociale contacten op met medestudenten, collega’s, buren, enzovoort. Hierdoor raken zij steeds meer thuis in Leiden.

Positieve impact op de hele Leidse samenleving

Niet voor niets zetten juist de initiatiefnemers Alrijne Zorggroep, mboRijnland, VluchtelingenWerk Nederland en de gemeente Leiden samen de schouders onder ‘Op je plek in de zorg’. Het traject draagt bij aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg in de regio Leiden. Op hetzelfde moment werken statushouders aan hun inburgering: Door de taal en het zorgvak te leren, een woning te betrekken en aan het werk te gaan. Ze groeien daarmee uit tot actieve burgers. Ook sluit het woon-, leer- en werktraject aan bij de ambitie van Leiden om dé opleidingsregio voor de sector zorg en welzijn te worden. ‘Op je plek in de zorg’ heeft dus positieve gevolgen voor de hele Leidse samenleving.

Route naar een baan in de zorg

Image

Perspectief voor deelnemers

  • Deelnemers starten in september 2024 met de mbo-opleiding
  • Voor een deel van de alleenstaande deelnemers zijn studio’s beschikbaar
  • Deelnemers die de mbo-opleiding succesvol afronden, krijgen gegarandeerd een baan in de zorg 
  • Deelnemers gaan tijdens de opleiding meteen op de werkvloer aan de slag

Werving en selectie 

Wie komt in aanmerking?

De gemeente Leiden en VluchtelingenWerk Nederland slaan de handen ineen om geschikte deelnemers te werven onder statushouders. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met COA. Er wordt onder meer gekeken naar taalniveau, eerdere opleidingen, motivatie en affiniteit met de zorg. Voor geschikte en gemotiveerde kandidaten volgen een intake en een selectieprocedure. 

Het aanbod voor deelnemers:

  • Een vooropleiding
  • Een opleiding tot Assistent Dienstverlening (mbo-1) of Helpende Zorg en Dienstverlening (mbo-2)
  • Een woning in Leiden
  • Een baan bij Alrijne Zorggroep of bij een van de andere organisaties binnen het netwerk van zorgaanbieders AVANT

De vooropleiding

Opstap naar een mbo-opleiding

Inburgerende statushouders volgen de weg naar het Nederlandse mbo-onderwijs via de mbo-onderwijsroute. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de vaste docenten en de begeleider van het team Inburgering van de gemeente Leiden. In kleine groepen worden achterstanden weggewerkt op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. Ook werken de deelnemers aan hun inzet, motivatie en inzicht in hun talent en mogelijkheden. Als extra aanvulling krijgen zij lessen ‘Vaktaal dienstverlening en zorg’. Ook volgt een kennismaking met de werkvloer bij Alrijne Zorgroep of bij een van de andere AVANT-zorgorganisaties.

De mbo-opleiding

Op weg naar een baan in de zorg

Deelnemers starten op mbo-niveau 1 en kunnen daarna aan de slag als Assistent Dienstverlening.  Doorstromen naar mbo-niveau 2, voor een baan als Helpende Zorg en Welzijn is hierna mogelijk. De opleiding beslaat 40 uur per week. Het grootste deel van de tijd zijn deelnemers onder begeleiding van zorgprofessionals actief in de zorgpraktijk. Zo’n 8 uur per week worden theorievakken gevolgd. Docenten van mboRijnland verzorgen de onderwijsbegeleiding. 

De woning

Een eigen thuis in Leiden

Iedereen die een opleiding gaat volgen en in een azc verblijft, krijgt uiteindelijk een woning. Voor alleenstaande statushouders zijn studio’s beschikbaar in een speciaal hiervoor geschikt gemaakt complex naast het Alrijne Ziekenhuis. Aan statushouders met een partner of gezin worden woningen toegewezen volgens het reguliere huisvestingsproces. Statushouders die al een woning hebben kunnen ook meedoen aan het traject. Deelnemers krijgen naast begeleiding op weg naar een woning ook sociaal-maatschappelijke begeleiding. Verdere begeleiding van VluchtelingenWerk Nederland is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. 

De uitstroom

Een plek in de zorg

Na succesvolle afronding van hun woon-, leer- en werktraject kunnen deelnemers rekenen op een vaste baan binnen één van de AVANT-zorgorganisaties. Na een succesvol klikgesprek kunnen de deelnemers er meteen aan de slag.

ESF subsidie

Europees Sociaal Fonds

Het Nederlandse kabinet wil ESF+ 2021-2027 tezamen met gemeenten, PrO-/vso-scholen, ROC's/AOC’s, UWV en het -georganiseerde- bedrijfsleven aanwenden voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden (arbeidsmarktregio’s, PrO/vso, Sectoren en DJI), voor sociale Innovatie & voedselhulp. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft een ESF-subsidie ten bedrage van € 288.518 toegezegd aan de gemeente Leiden, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland voor de jaren 2024 en 2025 een aanvraag voor ESF+ 2021-2027 Sociale Inclusie heeft ingediend.
Image
Image
Image
Image
Image